Stub-End Inox Schedule -

Stub-End Inox Schedule

Contáctenos
Referencia Pulgadas Diametro Ext. Espesor Calidad
STESK10204 1/2" 21,34 2,11 A316L
Contáctenos
STESK40104 1/2" 21,34 2,77 A304L
Contáctenos
STESK40204 1/2" 21,34 2,77 A316L
Contáctenos
STESK10105 3/4" 26,67 2,11 A304L
Contáctenos
STESK10205 3/4" 26,67 2,11 A316L
Contáctenos
STESK40105 3/4" 26,67 2,87 A304L
Contáctenos
STESK40205 3/4" 26,67 2,87 A316L
Contáctenos
STESK10106 1" 33,4 2,77 A304L
Contáctenos
STESK10206 1" 33,4 2,77 A316L
Contáctenos
STESK40106 1" 33,4 3,38 A304L
Contáctenos
STESK40206 1" 33,4 3,38 A316L
Contáctenos
STESK10107 1 1/4" 42,16 2,77 A304L
Contáctenos
STESK10207 1 1/4" 42,16 2,77 A316L
Contáctenos
STESK40107 1 1/4" 42,16 3,56 A304L
Contáctenos
STESK40207 1 1/4" 42,16 3,56 A316L
Contáctenos
STESK10108 1 1/2" 48,26 2,77 A304L
Contáctenos
STESK10208 1 1/2" 48,26 2,77 A316L
Contáctenos
STESK40108 1 1/2" 48,26 3,68 A304L
Contáctenos
STESK40208 1 1/2" 48,26 3,68 A316L
Contáctenos
STESK10109 2" 60,33 2,77 A304L
Contáctenos
STESK10209 2" 60,33 2,77 A316L
Contáctenos
STESK40109 2" 60,33 3,91 A304L
Contáctenos
STESK40209 2" 60,33 3,91 A316L
Contáctenos
STESK10110 2 1/2" 73,03 3,05 A304L
Contáctenos
STESK10210 2 1/2" 73,03 3,05 A316L
Contáctenos
STESK40110 2 1/2" 73,03 5,16 A304L
Contáctenos
STESK40210 2 1/2" 73,03 5,16 A316L
Contáctenos
STESK10111 3" 88,9 3,05 A304L
Contáctenos
STESK10211 3" 88,9 3,05 A316L
Contáctenos
STESK40111 3" 88,9 5,49 A304L
Contáctenos
STESK40211 3" 88,9 5,49 A316L
Contáctenos
STESK10112 3 1/2" 101,6 3,05 A304L
Contáctenos
STESK10212 3 1/2" 101,6 3,05 A316L
Contáctenos
STESK40112 3 1/2" 101,6 5,74 A304L
Contáctenos
STESK40212 3 1/2" 101,6 5,74 A316L
Contáctenos
STESK10113 4" 114,3 3,05 A304L
Contáctenos
STESK10213 4" 114,3 3,05 A316L
Contáctenos
STESK40113 4" 114,3 5,74 A304L
Contáctenos
STESK40213 4" 114,3 5,74 A316L
Contáctenos
STESK10114 5" 141,3 3,63 A304L
Contáctenos
STESK10214 5" 141,3 3,63 A316L
Contáctenos
STESK40114 5" 141,3 6,55 A304L
Contáctenos
STESK40214 5" 141,3 6,55 A316L
Contáctenos
STESK10115 6" 168,28 3,4 A304L
Contáctenos
STESK10215 6" 168,28 3,4 A316L
Contáctenos
STESK40115 6" 168,28 7,11 A304L
Contáctenos
STESK40215 6" 168,28 7,11 A316L
Contáctenos
STESK10116 8" 219,08 3,76 A304L
Contáctenos
STESK10216 8" 219,08 3,76 A316L
Contáctenos
STESK40116 8" 219,08 8,18 A304L
Contáctenos
STESK40216 8" 219,08 8,18 A316L
Contáctenos
STESK10117 10" 273,05 4,19 A304L
Contáctenos
STESK10217 10" 273,05 4,19 A316L
Contáctenos
STESK40117 10" 273,05 9,27 A304L
Contáctenos
STESK40217 10" 273,05 9,27 A316L
Contáctenos
STESK10118 12" 323,85 4,57 A304L
Contáctenos
STESK10218 12" 323,85 4,57 A316L
Contáctenos
STESK40118 12" 323,85 10,31 A304L
Contáctenos
STESK40218 12" 323,85 10,31 A316L
Contáctenos
STESK10119 14" 355,6 4,78 A304L
Contáctenos
STESK10219 14" 355,6 4,78 A316L
Contáctenos
STESK40119 14" 355,6 9,52 A304L
Contáctenos
STESK40219 14" 355,6 9,52 A316L
Contáctenos
STESK10120 16" 406,4 4,78 A304L
Contáctenos
STESK10220 16" 406,4 4,78 A316L
Contáctenos
STESK40120 16" 406,4 9,52 A304L
Contáctenos
STESK40220 16" 406,4 9,52 A316L
Contáctenos
STESK10121 18" 457,2 4,78 A304L
Contáctenos
STESK10221 18" 457,2 4,78 A316L
Contáctenos
STESK40121 18" 457,2 9,52 A304L
Contáctenos
STESK40221 18" 457,2 9,52 A316L
Contáctenos
STESK10122 20" 508 5,54 A304L
Contáctenos
STESK10222 20" 508 5,54 A316L
Contáctenos
STESK40122 20" 508 9,52 A304L
Contáctenos
STESK40222 20" 508 9,52 A316L
Contáctenos
STESK10123 24" 609 6,35 A304L
Contáctenos
STESK10223 24" 609 6,35 A316L
Contáctenos
STESK40123 24" 609 9,52 A304L
Contáctenos
STESK40223 24" 609 9,52 A316L
Contáctenos